Odden GIFs bestyrelse består af
Formand:
Peter Nielsen, Oddenvej 378, 4583 Sjællands Odde,
tlf. 60 57 71 83, mobil 25 78 71 83, e-mail: pnodden@ogif.dk
Kasserer/Næstformand:
Dorrit Frederiksen, Jessensvej 30, 4583 Sjællands Odde,
mobil 24 61 53 55, e-mail: ka272@hotmail.dk
Sekretær:
Birgit Pedersen, Skollehøj 6, 4583 Sjællands Odde
mobil 40 96 55 68, e-mail: birgitsaadetnok@gmail.com
Gymnastikformand:
Hanne Caldron, Oddenvej 171, 4583 Sjællands Odde
tlf. 61 75 92 64, e-mail: hannecaldron@gmail.com
Fodboldformand:
Jan Petterson, Fregatvej 36, 4583 Sjællands Odde
tlf. 30 50 52 53, e-mail: moffe1952@gmail.com
Ældreidræt:
Ann Marie Nielsen, Oddenvej 378, 4583 Sjællands Odde
tlf. 60 57 71 83, e-mail: pnodden@ogif.dk
Fitness

Allan Hansen, Strandtoften 11, 4583 Sjællands Odde
mobil 24 60 28 07, e-mail: allanbhansen59@gmail.com
Kiosk:
Thomas Jensen, Oddenvej 352, 4583 Sjællands Odde
tlf. 20 32 63 20, e-mail: jensentm@hotmail.com