Bestyrelsen

Odden GIFs bestyrelse består af
Formand:
Peter Nielsen, Oddenvej 378, 4583 Sjællands Odde,
tlf. 60 57 71 83, mobil 25 78 71 83, e-mail pnodden@ogif.dk
Kasserer/Næstformand:
Dorrit Frederiksen, Jessensvej 30, 4583 Sjællands Odde,
mobil 24 61 53 55, e-mail ka272@hotmail.dk
Sekretær:
Rie Petersen, Fregatvej 3, 4583 Sjællands Odde
mobil 40 61 77 96, fregatvej4583@gmail.com
Gymnastikformand:
Hanne Caldron, Oddenvej 171, 4583 Sjællands Odde
tlf. 61 75 92 64, e-mail hannecaldron@gmail.com
Fodboldformand:
Thomas Jensen, Oddenvej 352, 4583 Sjællands Odde
tlf. 20 32 63 20, e-mail: jensentm@hotmail.com
Ældreidræt:
Ann Marie Nielsen, Oddenvej 378, 4583 Sjællands Odde
tlf. 60 57 71 83, e-mail pnodden@ogif.dk
Fitness
Leo Lerke, Prins Christians Vej 3, 4583 Sjællands Odde
mobil 22 36 44 333, e-mail leolerke@gmail.com
Kiosk:
Thomas Jensen, Oddenvej 352, 4583 Sjællands Odde
tlf. 20 32 63 20, e-mail: jensentm@hotmail.com