OGIFs hjemmeside

 

Kære alle med børn/unge i alderen 0-17 år,

Odden Gymnastik- og Idrætsforening (OGIF) har brug for jeres input og hjælp.

Odden har faldende børnetal – det kan vi desværre også mærke på vores hold.

Vi spørger derfor jer med børn og unge på Odden om hjælp til at finde ud af, hvad den kommende sæson skal byde på.

Håber meget på jeres opbakning og svar på vedlagte spørgeskema.

Svar ønskes inden tirsdag den 20. april.

I kan sende foto af udfyldt skema til Rie eller lægge udfyldt skema i Ries postkasse (Fregatvej 3).

Rie telefon: 40 61 77 96                 Mail: fregatvej4583@gmail.com     

Ønsker I at udfylde skema elektronisk, kan det downloades her!

Mange hilsner
Bestyrelsen i OGIF


 
Velkommen til Odden GIFs hjemmeside, vi vil her vise hvad der sker i foreningen, hvornår der er træning, kampe.
 
Selvforsvar starter ikke op - vi afventer corona restriktioner bliver løsnet op.

KONTINGENT: Forældre/Barn 250 kr. Børn op til og med børnehave 350 kr. Børn fra 0. kl. til 14 år 500 kr. Voksenhold (fra 14 år) 600 kr- Ældreidræt 300 kr.  Første aktivitet (den dyreste) er fuld pris; 2. aktivitet er halv pris; 3. aktivitet og derefter er gratis. Fodbold er som ovenfor, dvs. 500 kr. for børn og 600 kr. for voksne. Kontingenter skal indbetales når sæsonen starter i august/september måned. Hvis der blever betalt med netbank, bedes de første 6 tal i CPR nummer anføres som medlemsnummer. Kontonummer 1551 - 2320436.

Retningslinjer i forhold Covid-19 kan ses her.
 
Odden Gymnastik og Idrætsforening afholder årsmøde den 26. februar 2020 kl. 19.00 i Odden Forsamlingshus.
 
Så er programmet for sæsonen 2020-2021 klar. Det kan ses på dette link.
 
Odden Gymnastik- og Idrætsforening afholder deres årlige gymnastikopvisning den 4. april, 2020 i Willemoeshallen, programmet kan ses her.
 
Indmeldelsesblanket til Odden Foreningsfitness kan downloades her.
 
Hvis du klikker på dette link kan du se en pdf fil af foreningens vedtægter.
 
Odden GIF har tegnet sponsorkontrakt med OK benzin, så klubben får 5 øre pr. liter benzin eller diesel som klubbens medlemmer og andre interesserede køber på deres OK kort. Hvis man i forevejen har et OK kort skal man ringe til det telefonnummer der står på ens OK kort og tilmelde det til OGIF, det nummer man skal opgive for at OGIF får 6 øre pr. liter benzin eller diesel er 559844.